Bağırsak inkontinansı (gaita-gaz kaçırma) tedavisi

gaz-kacirma-gaita-diski-anal-inkontinans (11)

Gaita-gaz kaçırma (anal inkontinens) Kişinin anal sfinkter fonksiyonunda, yani gaita ve gazı tutup erteleyebilmesinde sorun olmasına verilen isimdir. Son derece sıkıntılı bir durum olarak kişileri sosyal hayattan kaçışa zorlar ve ciddi psikolojik sorunlara yol açabilir. Ciddi sosyoekonomik handikap yaratabilen ilaçlar, işgücü kaybı, infeksiyonlar, deri problemleri vs. gibi durumlar ileri seviyedeki vakalarda görülebilir.

Fistül ve fissür cerrahisine, doğum tramvası, sfinkterotomi, fistülotomiye ve genellikle ameliyatlara bağlı olur. Anal inkontinensin gelişebildiği inflamatuar barsak hastalığı, şeker hastalığı, ileri yaş ve nörolojik hastalıklar da tetikleyici olabilir.

İnkontinensin derecesi skorlandıktan sonra sorunun nasıl ve nerede olduğunun (sinirde mi, kas yapısında mı, her ikisinde mi) irdelenmesi işlemine geçilir. PNTML (sinir iletiminin ölçülmesi), basınçların irdelenmesi (yani anal manometri), kasların gözlemlenmesi (anal ultrason) ile sorunun ne olduğu ve derecesi/şiddetini tam olarak tespit edilir. Eksiksiz ve doğru irdelemenin uzman merkezler tarafından yapılması başarılı bir tedavinin ilk koşuludur.

Doğum travmasına bağlı büyük bir yırtılma (kesilme) ve eksternal sfinkterde (dış kas tabakasında) geçirilmiş ameliyatlar bu kasın onarılması gereken durumlardır. Son literatür verilerinde uzun vadede kas onarımının tek başına yeterli olmadığı, onarımdan bir süre sonra kas egzersizlerine başlanmasının şart olduğu bildirilmiştir.

Son senelerdeki teknolojik gelişmeler tedavinin başarısını arttırmıştır. Bunlardan bir tanesi EMG-biofeedback yöntemidir. Özel bir software ve bilgisayar kaynağı ile mükemmele yakın bir biofeedback prosedürü olanaklı kılınır. Uzun süre evde kullanımı da gerektiğinde mümkün olur, hastaya bu durumda verilmesi gerekir. Gatekeeper™ dolgu maddesi injeksiyonun bir ikincisidir. Yine ayakta uygulanan, mükemmel bir doku uyumuyla anal kanal içinde şişerek özellikle gaz kaçırma sorununu halletme potansiyelinde gözüken bir işlemdir.

Başka bir başarılı uygulamamız posterior tibial sinir stimulayonudur (PTNS). Bacak üzerinden tibial sinire ayarlanmış frekanslar pelvik sinir iletiminin güçlendirilmesi için verilir. Bunlar hasta için zararsız/ağrısız yöntemlerdir. Bu doğrultudaki teknolojik gelişmeler ve tabii anal inkontinensin daha iyi değerlendirilmesi Sorunun giderek daha iyi tedavi edilmesini sağlamak için gereklidir.

Merkerzimizde anal inkontinens tedavisi için gerçekleştirilen uygulamalar …

  • Cleveland Clinic Incontience Score – CCIS gibi skorlamalar) ile Anal inkontinensin yaşam kalitesi üzerine etkisinin dokümente edilmesi ve derecelendirmesi (FIQLI, GIQLI gibi geçerli indeksler.

  • Tedavi sırasında ve sonrasında bu skorların kaydedilmesi, izlenmesi ve istatistiki analizlerinin çıkarılması, hastadaki gelişimin ortaya konması için yapılmaktadır.
  • Pelvic phase MR ve anal ultrason ile gerektiğinde olası kas harabiyetlerinin belirlenmesi,
  • Basınçların irdelenmesi (yani anal manometri) ve PNTML (sinir iletiminin ölçülmesi )

  • EMG-biofeedback, audiovisual biofeedback, kegel egzersizleri yöntemleri ile ılımlı vakalarda hasarlı kas yapısının güçlendirilmesi,
  • PTNS (posterior tibial snir stimulasyonu) ile pelvik sinir iletiminin desteklenmesi/stimulasyonu,

  • Gatekeeper™ gibi dolgu maddesinin özellikle gaz kaçırma sorununu çözmek için kullanılması,
  • Kasların, doğum tramvasına bağlı büyük bir yırtılma/kesilme ya da Ekstrenal sfinkterde ( dış kas tabakasında) geçirilmiş ameliyatlar var ise onarılması (sfinkteroplasti ya da sfinkter onarımı).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>