Gaz gaita kaçırma tedavisindeki uygulamalar

gaz-kacirma-gaita-diski-anal-inkontinans (7)

Kişinin gaita ve gazı tutup erteleyebilmesinde, yani anal sfinkter fonksiyonunda sorun olmasına gaita-gaz kaçırma (anal inkontinens) denilir. Ciddi psikolojik sorunlara yol açan, kişileri sosyal hayattan kaçışa zorlayan son derece sıkıntılı bir durumdur. Ciddi sosyoekonomik handikap ve sürekli ilaç kullanımı, işgücü kaybı, infeksiyonlar, deri problemleri vs. ileri vakalarda gözlemlenmektedir.

Doğum travmasına, fistül ve fissür cerrahisine ve ameliyatlara bağlıdır. Bunlar dışında şeker hastalığı, ileri yaş ve nörolojik hastalıklar, anal inkontinensin gelişebildği inflamatuar barsak hastalığı gibi hastalıkları da akılda tutmak gerekir.

İnkontinensin derecesi Sorunun nasıl ve nerede olduğunun (sinirde mi, kas yapısında mı, her ikisinde mi) irdelenmesinden önce skorlanır. PNTML (sinir iletiminin ölçülmesi), basınçların irdelenmesi (yani anal manometri), kasların gözlemlenmesi (anal ultrason) gibi teknolojilere. sorunun ne olduğu ve derecesi/şiddetini tam olarak tespit etmek için ihtiyacımız olur. Eksiksiz ve doğru irdelemenin uzman merkezler tarafından yapılması başarılı bir tedavinin ilk koşuludur.

Eksternal sfinkterde (dış kas tabakasında) geçirilmiş ameliyatlar ve doğum travmasına bağlı büyük bir yırtılma (kesilme) anal kasların onarılması gereken durumlardır. Son literatür verilerinde uzun vadede kas onarımının tek başına yeterli olmadığı, onarımdan bir süre sonra kas egzersizlerine başlanmasının şart olduğu bildirilmiştir. Son senelerdeki teknolojik gelişmeler tedavinin başarısını arttırmıştır. Bu teknolojilerden bir tanesi EMG-biofeedback yöntemidir. Software ve bilgisayar aracılıklı olarak mükemmele yakın bir biofeedback prosedürüne olanak tanınır. Evde kullanımı da uzun süre kullanacaklar için gereklidir, cihaz bu durumda hastaya verilir. Dolgu maddesi injeksiyonudur (Gatekeeper™ implantasyonu) diğer bir teknik/teknolojik yeniliktir. Özellikle gaz kaçırma sorununu halletmede mükemmel bir doku uyumuyla anal kanal içinde şişerek yüksek bir potansiyel göstermektedir. Ayakta uygulanabilen bir işlemdir.

Başka bir başarılı uygulamamız da Posterior tibial sinir stimulayonudur (PTNS). Bacak üzerinden tibial sinire ayarlanmış frekanslar pelvik sinir iletiminin güçlendirilmesi için verilir. Bunlar hasta için zararsız/ağrısız yöntemlerdir. Bu doğrultudaki teknolojik gelişmeleri portföyde bulundurmak ve tabii anal inkontinensin daha iyi değerlendirilmesi sorunun giderek daha iyi tedavi edilmesi için gereklidir.

Merkerzimizde anal inkontinens tedavisi için gerçekleştirilen uygulamalar …

  • Cleveland Clinic Incontience Score – CCIS gibi skorlamalar) ile Anal inkontinensin yaşam kalitesi üzerine etkisinin dokümente edilmesi ve derecelendirmesi (FIQLI, GIQLI gibi geçerli indeksler.

  • Tedavi sırasında ve sonrasında bu skorların kaydedilmesi, izlenmesi ve istatistiki analizlerinin çıkarılması, hastadaki gelişimin ortaya konması için yapılmaktadır.
  • Pelvic phase MR ve anal ultrason ile gerektiğinde olası kas harabiyetlerinin belirlenmesi,
  • Basınçların irdelenmesi (yani anal manometri) ve PNTML (sinir iletiminin ölçülmesi )

  • EMG-biofeedback, audiovisual biofeedback, kegel egzersizleri yöntemleri ile ılımlı vakalarda hasarlı kas yapısının güçlendirilmesi,
  • PTNS (posterior tibial snir stimulasyonu) ile pelvik sinir iletiminin desteklenmesi/stimulasyonu,

  • Gatekeeper™ gibi dolgu maddesinin özellikle gaz kaçırma sorununu çözmek için kullanılması,
  • Kasların, doğum tramvasına bağlı büyük bir yırtılma/kesilme ya da Ekstrenal sfinkterde ( dış kas tabakasında) geçirilmiş ameliyatlar var ise onarılması (sfinkteroplasti ya da sfinkter onarımı).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>